"Naszym głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb dzieci w atmosferze zrozumienia, spokoju oraz bezpieczeństwa"

Przedszkole Publiczne  Nr 2 w Brzegu realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.